„Firestone gumi vásárlásával az Auchanban egy autót nyerhet!” elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

1.    A játék szervezője:
A MARSO Kft. (4401 Nyíregyháza-Rozsrét), a továbbiakban „Szervező”, „Firestone gumi vásárlásával az Auchanban egy autót nyerhet!” elnevezéssel nyereményjátékot szervez, a továbbiakban „Játék”, az általa forgalmazott Firestone gumiabroncsok vásárlására vonatkozóan. 
2.    A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni.
A részvétel feltétele a Játék időtartama alatt 4 db Firestone nyári vagy téli gumiabroncsot vásárolni az akcióban résztvevő, magyarországi Auchan áruházak egyikében, majd a vásárlást igazoló adatainak feltöltése a Játék oldalára (autotnyerek.hu) a 4. pontban leírtak szerint.
A Játékban a Szervező, a Bridgestone Hungária Kft. és az Auchan Magyarország Kft. dolgozói és (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 
3.    A Játék időtartama:
•    A gumiabroncs vásárlása az Auchan áruházakban: 2016. március 16. - 2016. december 31. 
•    Játékra online regisztráció: 2016.március 16. 8:00 óra – 2017. január 06. 16:00 óra  
Az online regisztráció időpontjait illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. 
4.    A Játék menete:
Aki a Játék időtartama alatt:
•    Legalább 4 db Firestone nyári vagy téli gumiabroncsot vásárol bármelyik magyarországi Auchan áruházban*, majd
•    az autotnyerek.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”-on regisztrál, a személyes adataival és a vásárlást igazoló Blokk adataival, sorsoláson vesz részt, a továbbiakban együttesen: „Játékos”. 
*Auchan áruházak listája:
1.    Auchan Budaörs
2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

2.    Auchan Soroksár
1238 Budapest, Bevásárló utca 2.

3.    Auchan Aquincum Óbuda
1033 Budapest, Szentendrei út 115. 

4.    Auchan Albertfalva Savoya Park
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19. 

5.    Auchan Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Nádas utca 6.

6.    Auchan Kecskemét
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.

7.    Auchan Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.

8.    Auchan Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, Háros 120.

9.    Auchan Csömör
2141 Csömör, Határ út 6.

10.    Auchan Pilis-Solymár
2083 Solymár, Szent Flórián u. 2. 

11.    Auchan Miskolc
3527 Miskolc, József Attila u. 87.

12.    Auchan Maglód
2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.

13.    Auchan Budakalász
2011 Budakalász, Omszk park 1.

14.    Auchan Szeged
6723 Szeged, Zápor út 4.  

15.    Auchan Fót
2151 Fót, Fehérkő út. 1.

16.    Auchan Miskolc Dél
3516 Miskolc, Pesti út 9.

17.    Auchan Debrecen
4031 Debrecen, Kishatár u. 7.

18.    Auchan Szolnok
5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.

19.    Auchan Törökbálint
2045 Törökbálint, Torbágy utca 1.

4.1 Regisztráció
A Játékosok a Weboldalon regisztrálhatnak a Játékra. A regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:
•    név
•    e-mail cím
•    telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
•    lakóhelyének irányítószáma
•    azon Auchan áruház kiválasztása, ahol vásárolta a gumiabroncsot
•    a Játékszabály és adatvédelmi szabályzat elfogadása
A vásárlást nyugtáról az alábbi adatok hiánytalan megadása szükséges:
•    AP kód (APA betűk és 8 db számjegy),
•    a vásárlás (év, hónap, nap, óra, perc),
•    a NAV kód (5 karakter) (blokk/nyugta utolsó előtti sora),
A regisztráció tényéről e-mailben tájékoztatást kap a Játékos. 
Egy vásárlással, azaz 1 blokkal csak egy regisztráció tehető. 
Amennyiben a Játékos újra vásárol 4 db Firestone gumiabroncsot és újabb blokkot kap, úgy újra regisztrálhat a játékba. A vásárlás és az ehhez kapcsolódó regisztráció száma személyenként nincs korlátozva.
Játékos minél többször vásárol 4 db Firestone gumiabrocsot az akció ideje alatt az Auchan áruházakban, annál többször regisztrálhat a játékba, így annál nagyobb eséllyel indul a fődíjért.  
A vásárlást igazoló eredeti blokk/nyugta sértetlen, ép állapotban történő megőrzése 2017. március 31-ig szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének a feltétele a nyertes blokk/nyugta másolatának bemutatása, mely elektronikusan, vagy postai úton is megtörténhet, viszont a Szervező jogosult az eredeti blokk/nyugta beküldését kérni a nyertes Játékostól a fenti időpontig.
A Játékban nem vehetnek részt azok a vásárlások, amelyekről Áfás számla vagy Egyszerűsített számla került kiállításra. 
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibásan vagy nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból.
A Beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 
5.    Sorsolás: 
A sorsolásra 2017.01.11-én 10 órakor a MARSO Kft. központi irodájában (4400 Nyíregyháza-Rozsrét) közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.
A sorsoláson valamennyi regisztráció részt vesz, melyet nem tiltottak ki a játékból. 
6.    Nyeremények és tartaléknyertesek
Fődíj: Toyota Aygo 1.0 Hatchback 3ajtós személyautó, tűzpiros színben
A fődíjra 3 db tartaléknyertes kerül kisorolásra, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni. 
7.    Nyeremények átadása, illetve átvétele:
A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a nyertes Játékost a regisztrációkor megadott telefonon és e-mailben. A nyertes a nyereményét kizárólag a kisorsolt vásárlást igazoló blokk/nyugta teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést követő 8 napon belül igazolnia kell postán vagy elektronikusan! Postai cím: MARSO Kft. (4401 Nyíregyháza-Rozsrét) E-mail cím: marketing@marso.hu  
Amennyiben a kétszeri e-mailes megkeresésre, az első e-mailen történő értesítés kiküldéstől számított 15 napon belül nem érkezik meg a nyertes blokkok/nyugták másolata, valamint a nyertes hozzájárulása a nyeremény átvételéről, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon. A 15 napos határidő lejárta előtt Lebonyolító egy alkalommal telefonon is megpróbálja elérni a nyertes Játékost.
A fődíj előzetes egyeztetést követően a nyertes Játékos által megjelölt Auchan áruházban kerül átadásra.
Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen Játékszabály szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem tudja a nyertes blokk/nyugtamásolatot határidőben bemutatni, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kerül kiértesítésre. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre.
A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolásokat követő 60 napon belül megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A 60 napos határidő lejártát követően a tartaléknyertes kerül kiértesítésre.
Cselekvőképességében részlegesen korlátozott nyertes esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben a nyertes megfelelt a játékszabályzatban foglalt feltételeknek. 
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
A megrongált vagy rosszul olvasható blokkal/nyugtával nem lehet részt venni a Játékban, így az utólag kizárható. 
8.    Adók és közterhek:
A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését valamint a nyereményautó üzembe és forgalomba helyezésének költségét a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételének és használatával járó egyéb költségek, például a fődíj átvételi helyszínére történő utazási költségek, kötelező gépjármű biztosítás, stb., illetve a főnyeremény elszállításának költségei a nyertest terhelik.
A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertes Játékost terheli.
Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.
9.    Információ a Játékról:
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Weboldalon, az áruház weboldalán: www.auchan.hu, továbbá az Auchan áruház vevőszolgálatán.
A Játék az akciós újságokban, a vásárlás helyszínén, interneten kerül meghirdetésre.
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi info e-mail címet biztosítja a Játékosok számára: callcenter@marso.hu, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra 8:00 óra és 16:30 óra között.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 
A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a Játékos neve, lakóhelyének irányítószáma, e-mail címe és telefonszáma, továbbá a nyertes Játékosok esetében az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. 

A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző szervező dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a MARSO Kft., 4401 Nyíregyháza-Rozsrét, valamint a sorsolásoknál közreműködő közjegyző fér hozzá.

Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-95224/2016.

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://web.marso.hu/letoltheto_anyagok/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a Játékos neve, lakóhelyének irányítószáma, e-mail címe és telefonszáma, továbbá a nyertes Játékosok esetében az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. 

Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása, továbbá eDM adatbázis építése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat a sorsolás időpontjától számított 2 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 
1.    Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
2.    Az adatkezelő a MARSO Kft.
3.    A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
4.    A kisorsolt Játékosok adatait, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük irányítószámának és településnevének feltüntetésével a Szervező a sorsolást követő naptól nyilvánosságra hozhatja a Weboldalon és a Szervező weboldalán. Ezen kisorsolt Játékosok akkor válnak nyertesekké, amennyiben a jelen játékszabály 7. pontjának megfelelően teljesítik az abban foglalt kötelezettségeiket.
5.    A nyeremény személyes átvétele esetén külön nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele. 
6.    Minden további, a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetén, akik a Weboldalon megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi MARSO Kft. számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) meghatározott módon és esetekben MARSO Kft. (4401 Nyíregyháza-Rozsrét Pf:251. Marketing osztály) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy callcenter@marso.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél küldéssel szemben, illetőleg a borítékon „Firestone gumi vásárlásával az Auchanban egy autót nyerhet!– adatvédelmi kérelem” megjelöléssel, kérelmezheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását, illetőleg a kezelt személyes adatairól az Info. törvényben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kérhet.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A MARSO Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt az callcenter@marso.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. 
11.    Egyebek:
Az előírttól eltérő formátumú Beküldések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.
A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt, továbbá a Játékban számlára, egyszerűsített számlára történő vásárlásokkal nem lehet részt venni.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám/e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által tulajdonolt telefonszámot/e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon/e-mail cím használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. Ha a Játékos a regisztrálása közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció során esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardver- vagy szoftverhibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internetszolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi, vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező cég nem vállal felelősséget. 
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.